eu

Informacje dotyczące opracowania planu rozwoju eksportu i strategii biznesowej firmy NADAJE.COM.

23.05.2016 r. - Zapytanie ofertowe nr 1/2016 - konkurs rozstrzygnięty

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie planu rozwoju eksportu i strategii biznesowej firmy WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, schemat 1.4.A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP”, WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów Projektu:

a) opracowanie Planu rozwoju eksportu

b) opracowanie Strategii biznesowej

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego

Załączniki:

Spefyfikacja projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

BENEFICJENT:
WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM
TYTUŁ PROJEKTU:
„Opracowanie planu rozwoju eksportu i strategii biznesowej firmy WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM”
CELE PROJEKTU:
Cel główny Projektu: rozwój firmy WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM poprzez opracowanie długoterminowej strategii biznesowej, w szczególności działań związanych z nawiązaniem kontraktów gospodarczych i stworzenie Planu rozwoju eksportu.
PLANOWANE EFEKTY:
  • stworzenie 1 Planu rozwoju eksportu;
  • stworzenie 1 Strategii biznesowej;
  • utrzymanie miejsc pracy na poziomie 0,25 EPC.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
70 000,00 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
48 373,98 zł