Informacje dotyczące projektu realizowanego przez firmę Nadaje.com w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

01.07.2014 - Zapytanie Ofertowe nr 01/Nadaje/2014 - konkurs rozstrzygnięty

dotyczące umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00 z dn. 25-06-2014

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.” przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi eksperckie w zakresie wykonania specyfikacji funkcjonalnej planowanego portalu.
Pobierz pełną treść zapytania ofertowego

Załączniki:

23.09.2014 - Zapytanie Ofertowe nr 02/Nadaje/2014 - konkurs rozstrzygnięty

dotyczące umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00 z dn. 25-06-2014

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.” przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie oprogramowania B2B planowanej platformy.
Uwaga: konkurs odbywa się w dniach 23.09.2014 – 30.09.2014 roku.
Pobierz pełną treść zapytania ofertowego

Załączniki:

08.12.2014 - Przegląd ofert nr 03/Nadaje/2014 - przegląd rozstrzygnięty

dotyczące umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00 z dn. 25-06-2014

W związku z realizacją projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS." przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie stworzenia regulaminu, polityki prywatności serwisu www dostępnego dla użytkowników, kompletu procedur ochrony danych osobowych i wniosku zgodnie z wymaganiami GIODO. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się we wzorze oferty (załącznik numer 1).
Uwaga: konkurs odbywa się w dniach 08.12.2014 - 15.12.2014 roku.

Załączniki:

13.03.2015 r. - Przegląd ofert nr 01/Nadaje/2015

dotyczący umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00 z dn. 25-06-2014

W związku z realizacją projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS." przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na zakup serwera dedykowanego.
Uwaga:Przegląd odbywa się w dniach 13.03.2015 roku - 20.03.2015 roku.
Pobierz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania

20.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe nr 01/Nadaje/2015

dotyczące umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00 z dn. 25-06-2014

W związku z realizacją projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS." przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na "Wykonanie usług informatycznych i technicznych. Modyfikacje powdrożeniowe systemu B2B"
Uwaga:Uwaga: Konkurs odbywa się w dniach 20.07.2015 roku - 27.07.2015 roku.
Pobierz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania

Załączniki:

20.08.2015 r. - Przegląd ofert nr 02/Nadaje/2015

dotyczące umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00 z dn. 25-06-2014

W związku z realizacją projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS." przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na obsługę kampanii reklamowej projektu.
Uwaga:Przegląd odbywa się w dniach 20.08.2015 roku - 27.08.2015 roku.
Pobierz pełną treść zapytania ofertowego

Załączniki:
eu
eu
eu